Rekreační ráj s hornickou krajinou

Ochrana a obnova životního prostředí v uhelné čtvrti Vietnamu

Ha Long Bay ve Vietnamu - Rekreační ráj a místo světového dědictví Francesco Paroni Sterbini / CC-by-sa 3.0
číst nahlas

Málokdo ví, že hned vedle malebného zálivu Ha Long ve Vietnamu je jedna z největších oblastí těžby uhlí v zemi. Odpadní vody, skládky, prach a zbývající hornická krajina ohrožují světové přírodní dědictví. Němečtí vědci pomáhají v terénu minimalizovat nebezpečí pro životní prostředí a plánují jejich opětovné použití co nejblíže k přírodě.

Německo-vietnamský projekt RAME zkoumá, jak lze nejlépe nakládat s odpadními vodami, prachem a vyklápěcími skládkami. Vědci z univerzity v Ruhr University Bochum a dalších zařízeních zde vyvíjejí metody pro lepší sledování environmentálních rizik těžby v otevřených jámách a pro zabránění znečištění okolní krajiny. Kromě toho vyvíjejí koncepty opětovného použití blízké přírodě, které mají zajistit, aby i po skončení těžby v otevřené jámě byla oblast kolem zálivu Ha Long zachována pro přírodu i cestovní ruch.

    Zobrazit úplnou dokumentaci

Harro Stolpe / RUBIN - vědecký časopis Ruhr-University Bochum
Od: 26.07.2013