Elixír životní krve

"Velmi speciální džus"

Červené krvinky Národní instituty zdraví
číst nahlas

Ať už Dracula, upír Lestat nebo Nick Knight, všichni chtějí jen jednu věc: krev. Mýtus o krvi vždy fascinoval lidstvo. V souladu s tím jsou všestranné legendy, které se v mnoha kulturách prolínají s červeným elixírem života. Mefistofelové požadovali, aby Faust uzavřel smlouvu „kapkou krve“, protože „krev je velmi speciální šťáva“. Ale co ho dělá tak zvláštním?

Kromě náboženství a literatury se věda také snažila naučit se co nejvíce o životním tajemství, které nám proudí skrze naše žíly.

Vysoké ztráty krve nevyhnutelně vedou k smrti. Proč je však krev nezbytná a jaké funkce plní u lidí? V našich žilách proudí pět až šest litrů. Jak se ale řeka objevuje?

Hlavním úkolem krve je transport kyslíku z plic do různých tkání. Cestou zpět vezme oxid uhličitý zpět do plic. Krev však není výhradně zodpovědná za přepravu plynu. Celá řada dalších látek ji používá jako dopravní prostředek k tomu, aby se dostala na místa, kde je tělo potřebuje. Patří sem například hormony, ale také živiny, které jsou potřebné pro metabolismus.

Krev však dělá mnohem více: například transportuje toxické odpadní produkty do jater a ledvin, kde se vylučují. A hraje důležitou roli v obraně proti patogenům ... ad

    Zobrazit úplnou dokumentaci

Petra Joestingmeyer
Od: 20.05.2005