Odpadní papír: německý mistr světa v sběru

bvse: papírový cyklus funguje skvěle

Recyklace papíru šetří energii a náklady. © DOE / NREL
číst nahlas

Němci jsou „sběrateli“, pokud jde o odpad papíru. Federální asociace surovin a likvidace Federální asociace bvse nyní vytvořila tuto kladnou rovnováhu na 10. Mezinárodním dni starých papírů s více než 540 účastníky z celého světa.

„V současné době se hodně mluví o tom, že občané musí jednat ekologicky. Ale pak lze také říci, že v této důležité oblasti jsou lidé příkladně aktivní a hodnotně přispívají k ochraně zdrojů a klimatu. “, Said Hubert Neuhaus, předseda bvse-Fachvereinigung Papierrecycling.

Odpadní papír je nyní nejdůležitější surovinou evropského papírenského a lepenkového průmyslu. Použitím recyklovaného papíru jako druhotné suroviny dosahují recyklační společnosti ekonomické výhody, zatímco při výrobě se šetří větší množství energie, a podle Neuhausu se tak šetří důležité zdroje.

Více než 15 milionů tun recyklovaného papíru

Bvse poukázal na to, že v roce 2004 bylo v Německu recyklováno celkem 13, 2 milionu tun papíru a v roce 2006 bylo na výrobu papíru v Německu použito dokonce 15, 2 milionu tun odpadního papíru. Neuhaus: „Je to působivý důkaz, že oběhová ekonomika se všemi svými pozitivními dopady na ekonomiku a ekologii funguje s papírem perfektně.“

Odpadní papír je po celém světě dlouhodobě komoditou. Poptávka po odpadním papíru roste beze změny. Obrovská množství jsou potřebná, zejména v zemích a regionech světa, kde dosud nebyl získán papír v dostatečném množství. Dosud se to týká zejména Číny. Ale i z indického kontinentu registrujeme přístupy k přilákání odpadního papíru, který se za pár let téměř nevyrovná Číně. zobrazit

Export do Číny a Indie roste

Podle bvse mají dodavatelské vztahy z Německa do Asie mezitím pevné a pevné základy. Pokud se podíváme na množství recyklovaného papíru vyvezeného z Německa v roce 2006, podle předsedy bvse-Fachvereinigung Papierreycling to bylo 3, 35 milionu tun. Exportní podíl, který půjde do Číny a Indie, v příštích letech z pohledu bvse výrazně vzroste.

V souvislosti s vysokou mírou spotřeby odpadního papíru v evropském papírenském a lepenkovém průmyslu je téměř nevyhnutelná hospodářská soutěž o recyklovaný papír z druhotných surovin.

(Bundesverband Sekund rrohstoffe und Entsorgung, 19.03.2007 - DLO)